Hỗ trợ Tư Vấn

Mr Tân - Phòng KD chợ

Ms Kim Anh 0899799863

Hotline Nhà máy đá Thạch anh Vincent Quartz

Ms Kim Anh 0931212525

Mr Tuấn - Dịch vụ thuê Kho, bãi

Ms Kim Anh 0949623457

Ms Nguyên - Phòng KD Bất động sản

Ms Kim Anh 0908665998

Tin tức mới

Dự án mới

Thông báo

Thông báo

Kính gửi : Công ty Cổ Phần Green Real

            Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc phân phối  bất động sản dự án Khu Chung Cư Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội Phú Thịnh số 01/2022 /HĐMG/PT-GR ký ngày 04/7/2022;

            Căn cứ bản kết luận cuộc họp ngày 07/9/2022 của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Phú Thịnh và Quý công ty;

            Nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả bán hàng sản phẩm thương mại của dự án  Khu Chung Cư Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội Phú Thịnh, nay Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Phú Thịnh (gọi tắt là Công ty Phú Thịnh) thông báo đề nghị đến quý Công ty Cổ Phần Green Real (gọi tắt là Công ty Green Real) nội dung như sau:

            1. Đề nghị quý Công ty Green Real thực hiện đúng tiến độ bán hàng và thu tiền đã cam kết thực hiện trong cuộc họp ngày 07/9/2022 (bán, tiến hành ký hợp đồng và thu tiền khách hàng tối thiểu 10 – 15 sản phẩm thương mại với doanh thu dự kiến từ 6.6 đến 9.9 tỷ từ ngày 07 đến ngày 30/9/2022). Nếu sau 30/9/2022 mà đến quý Công ty Green Real vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu cam kết, Công ty Phú Thịnh sẽ tiến hành thu hồi các sản phẩm và chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc phân phối  bất động sản dự án Khu Chung Cư Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội Phú Thịnh số 01/2022 /HĐMG/PT-GR ký ngày 04/07/2022;

            2. Đề nghị quý Công ty Green Real thông báo danh sách số tiền đã thu  đối với các khách hàng mà quý Công ty Green Real đang thực hiện giữ chỗ mua căn hộ, để Công ty Phú Thịnh cùng phối hợp thực hiện đôn đốc khách hàng ký hợp đồng đặt chỗ , hợp đồng mua bán nhằm tránh những rủi ro tranh chấp liên quan đến việc thu tiền đặt chỗ, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đã thu về Công ty Phú Thịnh. Nếu sau ngày 19/9/2022 mà Công ty Phú Thịnh chưa nhận được danh sách và toàn bộ tiền giữ chỗ của khách hàng, Công ty Phú Thịnh sẽ tiến hành thông cáo và miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan về việc thu tiền giữ chỗ mà quý Công ty Green Real đang thực hiện với các khách hàng.

            Bằng thông báo này, Công ty Phú Thịnh kính thông báo đề nghị đến quý Công Green Real thực hiện cam kêt chỉ tiêu bán hàng, thu tiền; cung cấp các danh sách khách hàng đã thu tiền giữ chỗ và chuyển toàn bộ tiền giữ chỗ cho Công ty Phú Thịnh. Công ty Phú Thịnh với mong muốn hợp tác đồng hành cùng quý Công ty Green Real trong việc phân phối  các sản phẩm thương mại dự án Khu Chung Cư Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội Phú Thịnh, cũng như các hoạt động Đầu tư – Kinh doanh khác trong tương lai nhằm gia tăng giá trị và quảng bá thương hiệu chung cho cả hai bên.

            Xin chân thành cám ơn!

                                                                                                                                          Tổng Giám Đốc ( đã ký) 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                        Trần Thanh Đức

 

Hỗ trợ Tư Vấn

Mr Tân - Phòng KD chợ

Ms Kim Anh 0899799863

Hotline Nhà máy đá Thạch anh Vincent Quartz

Ms Kim Anh 0931212525

Mr Tuấn - Dịch vụ thuê Kho, bãi

Ms Kim Anh 0949623457

Ms Nguyên - Phòng KD Bất động sản

Ms Kim Anh 0908665998

Tin tức mới

Dự án mới

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Copyright © 2018 Phu thinh Group. All Right Reserved